Nápoveda

Skratky kategórií

Súťažné kategórie sa označujú skratkou, ktorá podáva informáciu o pretekároch v danej kategórii: pohlavie pretekárov, vek a váha.

Všetky kategórie podliehajú pravidlám Súťažného poriadku Slovenského zväzu Judo.

Pohlavie pretekárov

SkratkaPohlavie
MMuži (chlapci)
FŽeny (dievčatá)
(chlapci aj dievčatá spoločne)

Vekové kategórie

NázovMinimálny
vek
Minimálny
ročník
Maximálny
vek
Maximálny
ročník
SkratkaMuži (chlapci)Ženy (dievčatá)
Super mini8 rokov2013U9MU9super mini chlapciFU9super mini dievčatá
Mini9 rokov201210 rokov2011U11MU11mini chlapciFU11mini dievčatá
Mladší žiaci11 rokov201012 rokov2009U13MU13mladší žiaciFU13mladšie žiačky
Starší žiaci13 rokov200814 rokov2007U15MU15starší žiaciFU15staršie žiačky
Dorastenci15 rokov200617 rokov2004U18MU18dorastenciFU18dorastenky
Juniori18 rokov200320 rokov2001U21MU21junioriFU21juniorky
Pretekári do 2315 rokov200622 rokov1999U23MU23muži do 23 rokovFU23ženy do 23 rokov
Seniori21 rokov200030 rokov1991MmužiFženy
Veteráni 131 rokov199034 rokov19871M1veterániF1veteránky
Veteráni 235 rokov198639 rokov19822M2veterániF2veteránky
Veteráni 340 rokov198144 rokov19773M3veterániF3veteránky
Veteráni 445 rokov197649 rokov19724M4veterániF4veteránky
Veteráni 550 rokov197154 rokov19675M5veterániF5veteránky
Veteráni 655 rokov196659 rokov19626M6veterániF6veteránky
Veteráni 760 rokov196164 rokov19577M7veterániF7veteránky
Veteráni 865 rokov1956∞ rokov8M8veterániF8veteránky

Ročníky sú platné pre aktuálny rok: 2021.

Váhové kategórie

Váhové kategórie sa upresňované rozpisom jednotlivých súťaží a určujú hranice hmotnosti pretekárov.

Príklady

  • MU13-42 sú Mladší žiaci (chlapci), vo veku 11 až 12 rokov (menej ako 13 rokov), do 42 kg vrátane.
  • U9-27 sú Super mini (chlapci aj dievčatá spoločne), vo veku do 8 rokov (menej ako 9 rokov), do 27 kg vrátane.
  • FU18+70 sú Dorastenky (dievčatá), vo veku 15 až 17 rokov (menej ako 18 rokov), nad 70 kg.

Kontakt

V prípade potreby kontaktujte správcu: thorn@judoturnaj.sk