Nápoveda

Skratky kategórií

Suťažné kategórie sa označujú skratkou, ktorá podáva informáciu o pretekároch v danej kategórii: pohlavie pretekárov, vek a váha.

Všetky kategórie podliehajú pravidlám Súťažného poriadku Slovenského zväzu Judo.

Pohlavie pretekárov

SkratkaPohlavie
MMuži (chlapci)
FŽeny (dievčatá)
(chlapci aj dievčatá spoločne)

Vekové kategórie

NázovMinimálny
vek
Minimálny
ročník
Maximálny
vek
Maximálny
ročník
SkratkaMuži (chlapci)Ženy (dievčatá)
Super mini8 rokov2011U9MU9super mini chlapciFU9super mini dievčatá
Mini9 rokov201010 rokov2009U11MU11mini chlapciFU11mini dievčatá
Mladší žiaci11 rokov200812 rokov2007U13MU13mladší žiaciFU13mladšie žiačky
Starší žiaci13 rokov200614 rokov2005U15MU15starší žiaciFU15staršie žiačky
Dorastenci15 rokov200417 rokov2002U18MU18dorastenciFU18dorastenky
Juniori18 rokov200120 rokov1999U21MU21junioriFU21juniorky
Pretekári do 2315 rokov200422 rokov1997U23MU23muži do 23 rokovFU23ženy do 23 rokov
Seniori21 rokov199830 rokov1989MmužiFženy
Veteráni 131 rokov198834 rokov19851M1veterániF1veteránky
Veteráni 235 rokov198439 rokov19802M2veterániF2veteránky
Veteráni 340 rokov197944 rokov19753M3veterániF3veteránky
Veteráni 445 rokov197449 rokov19704M4veterániF4veteránky
Veteráni 550 rokov196954 rokov19655M5veterániF5veteránky
Veteráni 655 rokov196459 rokov19606M6veterániF6veteránky
Veteráni 760 rokov195964 rokov19557M7veterániF7veteránky
Veteráni 865 rokov1954∞ rokov8M8veterániF8veteránky

Ročníky sú platné pre aktuálny rok: 2019.

Váhové kategórie

Váhové kategórie sa upresňované rozpisom jednotlivých súťaží a určujú hranice hmotnosti pretekárov.

Príklady

  • MU13-42 sú Mladší žiaci (chlapci), vo veku 11 až 12 rokov (menej ako 13 rokov), do 42 kg vrátane.
  • U9-27 sú Super mini (chlapci aj dievčatá spoločne), vo veku do 8 rokov (menej ako 9 rokov), do 27 kg vrátane.
  • FU18+70 sú Dorastenky (dievčatá), vo veku 15 až 17 rokov (menej ako 18 rokov), nad 70 kg.

Kontakt

V prípade potreby kontaktujte správcu: thorn@judoturnaj.sk