Nápoveda

Skratky kategórií

Suťažné kategórie sa označujú skratkou, ktorá podáva informáciu o pretekároch v danej kategórii: pohlavie pretekárov, vek a váha.

Všetky kategórie podliehajú pravidlám Súťažného poriadku Slovenského zväzu Judo.

Pohlavie pretekárov

SkratkaPohlavie
MMuži (chlapci)
FŽeny (dievčatá)
(chlapci aj dievčatá spoločne)

Vekové kategórie

NázovMinimálny
vek
Maximálny
vek
SkratkaMuži (chlapci)Ženy (dievčatá)
Super mini08U9MU9super mini chlapciFU9super mini dievčatá
Mini910U11MU11mini chlapciFU11mini dievčatá
Mladší žiaci1112U13MU13mladší žiaciFU13mladšie žiačky
Starší žiaci1314U15MU15starší žiaciFU15staršie žiačky
Dorastenci1516U17MU17dorastenciFU17dorastenky
Juniori1719U20MU20junioriFU20juniorky
Pretekári do 231522U23MU23muži do 23 rokovFU23ženy do 23 rokov
Seniori2030MmužiFženy
Veteráni 131341M1veterániF1veteránky
Veteráni 235392M2veterániF2veteránky
Veteráni 340443M3veterániF3veteránky
Veteráni 445494M4veterániF4veteránky
Veteráni 550545M5veterániF5veteránky
Veteráni 655596M6veterániF6veteránky
Veteráni 760647M7veterániF7veteránky
Veteráni 8658M8veterániF8veteránky

Váhové kategórie

Váhové kategórie sa upresňované rozpisom jednotlivých súťaží a určujú hranice hmotnosti pretekárov.

Príklady

  • MU13-42 sú Mladší žiaci (chlapci), vo veku 11 až 12 rokov (menej ako 13 rokov), do 42 kg vrátane.
  • U9-27 sú Super mini (chlapci aj dievčatá spoločne), vo veku do 8 rokov (menej ako 9 rokov), do 27 kg vrátane.
  • FU17+70 sú Dorastenky (dievčatá), vo veku 15 až 16 rokov (menej ako 17 rokov), nad 70 kg.