Nápoveda

Skratky kategórií

Suťažné kategórie sa označujú skratkou, ktorá podáva informáciu o pretekároch v danej kategórii: pohlavie pretekárov, vek a váha.

Všetky kategórie podliehajú pravidlám Súťažného poriadku Slovenského zväzu Judo.

Pohlavie pretekárov

SkratkaPohlavie
MMuži (chlapci)
FŽeny (dievčatá)
(chlapci aj dievčatá spoločne)

Vekové kategórie

NázovMinimálny
vek
Minimálny
ročník
Maximálny
vek
Maximálny
ročník
SkratkaMuži (chlapci)Ženy (dievčatá)
Super mini8 rokov2010U9MU9super mini chlapciFU9super mini dievčatá
Mini9 rokov200910 rokov2008U11MU11mini chlapciFU11mini dievčatá
Mladší žiaci11 rokov200712 rokov2006U13MU13mladší žiaciFU13mladšie žiačky
Starší žiaci13 rokov200514 rokov2004U15MU15starší žiaciFU15staršie žiačky
Dorastenci15 rokov200317 rokov2001U18MU18dorastenciFU18dorastenky
Juniori18 rokov200020 rokov1998U21MU21junioriFU21juniorky
Pretekári do 2315 rokov200322 rokov1996U23MU23muži do 23 rokovFU23ženy do 23 rokov
Seniori21 rokov199730 rokov1988MmužiFženy
Veteráni 131 rokov198734 rokov19841M1veterániF1veteránky
Veteráni 235 rokov198339 rokov19792M2veterániF2veteránky
Veteráni 340 rokov197844 rokov19743M3veterániF3veteránky
Veteráni 445 rokov197349 rokov19694M4veterániF4veteránky
Veteráni 550 rokov196854 rokov19645M5veterániF5veteránky
Veteráni 655 rokov196359 rokov19596M6veterániF6veteránky
Veteráni 760 rokov195864 rokov19547M7veterániF7veteránky
Veteráni 865 rokov1953∞ rokov8M8veterániF8veteránky

Ročníky sú platné pre aktuálny rok: 2018.

Váhové kategórie

Váhové kategórie sa upresňované rozpisom jednotlivých súťaží a určujú hranice hmotnosti pretekárov.

Príklady

  • MU13-42 sú Mladší žiaci (chlapci), vo veku 11 až 12 rokov (menej ako 13 rokov), do 42 kg vrátane.
  • U9-27 sú Super mini (chlapci aj dievčatá spoločne), vo veku do 8 rokov (menej ako 9 rokov), do 27 kg vrátane.
  • FU17+70 sú Dorastenky (dievčatá), vo veku 15 až 16 rokov (menej ako 17 rokov), nad 70 kg.