Bushi Judoka

10. jún 2017, Prešov

Séria

Bushi Judoka - výsledky jednotlivých kôl, priebežné a záverečné hodnotenie v ročníku