Bushi Judoka

24. marec 2018, Košice

Séria

Bushi Judoka - výsledky jednotlivých kôl, priebežné a záverečné hodnotenie v ročníku