Medzinárodný turnaj Považská Bystrica - 5.10.2019 - Považská Bystrica