Jarný turnaj

30. apríl 2022, Bardejov

Séria

Jarný turnaj - výsledky jednotlivých kôl, priebežné a záverečné hodnotenie v ročníku