Medzinárodná veľká cena Kolárovo

22. október 2022, Kolárovo