Judo Olympiáda

20. máj 2023, Kolárovo

Kategória: Starší žiaci FU16+73

FU16+73