Veľká cena Sokola Bratislava Veteránov

2. september 2023, Bratislava

Kategória: Družstvá družstvá

družstvá